დღეიდან საიუველირო კომპანია „ზარაფხანა“ მაღაზიათა ქსელში კიდევ ერთ მომსახურებას აამოქმედებს, რომელიც განსაკუთრებით ტურისტებისათვის იქნება მიმზიდველი. რაც გულისხმობს რომ ყველა უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომელის შენაძენის ღირებულება 236 ლარს აღემატება, შესაძლებლობა აქვს რომ ქვეყნის დატოვებისას, საბაჟო გამშვებ პუნქტზე წარადგინოს დოკუმენტაცია რომელიც შენაძენისას გადაეცა და აძლევს მას საშუალებას დაუბრუნდეს ნივთის  დამატებული ღირებულების გადასახადი 18% უკან.